Vid reklamationer betalar vi returfrakt vid konstaterande av fel. Detta bör meddelas inom 20 dagar från erhållen vara. Exakta detaljer beror på typ av vara och erhålls via kontakt på telefon 070-663 04 82 eller mail hoforsflugfiske1@gmail.com.